- سه شنبه 7 تير 1401
  - 2022 . June . 28

  <h1>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h1>
  <h1>اتاق بازرگانی اردبیل<h1>
  <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>

  الحاقیه شماره(1) دستورالعمل: راهنمای نحوه اعلام دستاورد شوراهای استانی
  تهیه‌کننده: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصیویرایش: اولتاریخ بازنگری: خرداد 1400
  الف- تعریف دستاورد و الزامات مربوط به نحوه نگارش صحیح آن

  طبق بند (7) ماده (1) دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی، دستاورد استانی به مصوبه اجرا شده شورای استان اطلاق می گردد که منجر به مرتفع شدن مشکل اقتصادی مرتبط با محیط کسب و کار در استان گردد.

  به عبارت دیگر دستاورد، نتیجه و ماحصل اجرایی شدن مصوبه شورای گفت و گوی استانی است که مشکل فعالان اقتصادی در سطح استانی و یا ملی با پیگیری های اعضای شورای استان، دبیرخانه شورای استان، دستگاه های اجرایی و یا شورای گفت و گوی ملی مرتفع شده باشد.

  لذا به منظور اعلام و نگارش صحیح دستاوردهای شورای استان که در جدول شماره (5) فرم گزارش فصلی توسط دبیرخانه شوراهای استانی تکمیل می گردد، رعایت نکات ذیل ضروری است:

  1. به "عنوان دستور جلسه"، "شماره نشست" و "تاریخ برگزاری جلسه" شورای استان که مصوبه آن منتج به نتیجه اجرایی شده است اشاره شود.
  2. شرح مختصری از مشکل مربوطه که با مصوبه و پیگیری شورا مرتفع شده است ارائه گردد.
  3. مصوبه جلسه شورا در خصوص مشکلی که مرتفع شده است ذکر شود.
  4. اقدامات پیگیرانه دبیرخانه یا اعضای شورا بعد از برگزاری جلسه شورا جهت اجرای مصوبه نظیر مکاتبات صورت گرفته یا جلسات برگزار شده ذکر شود. (ذکر روند به نتیجه رسیدن دستاورد)
  5. در نهایت می بایست مستنداتی که نشان دهنده حصول نتیجه و اخذ دستاورد حاصله می باشد، تصریح گردد. (اصلاح قانون و یا مقررات اعم از بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه، دستور اداری، تغییر رویه اجرایی، و یا اشکال دیگر ناشی از حل قطعی مشکل متقاضیان)
  6. پس از تحقق نتیجه و رفع مشکل فعالان اقتصادی می بایست خبری از تحقق دستاورد مربوطه در شورای استان تهیه شود و به همراه مستندات مربوطه در وب سایت شورای استانی و سایر منابع خبری و رسانه های ملی و محلی و شبکه های اجتماعی از جمله پایگاه خبری اتاق ایران بارگذاری گردد.
  ب- ملاحظات تکمیلی
  1. شورای استان می بایست در هر فصل، حداکثر (3) دستاورد مهم و دارای اولویت استان را که مطابق با شرایط ذکر شده در این راهنما تکمیل شده اند؛ به دبیرخانه شورای ملی ارسال نماید. اعلام بیش از 3 دستاورد در هر فصل مورد پذیرش نمی باشد و منجر به دریافت امتیاز بیشتر نخواهد شد. لذا انتظار می رود دبیرخانه شورای استان در هر بازه زمانی 6 ماهه، صرفا 3 مورد از بهترین و کامل ترین دستاوردهای شورا را برای ارسال به دبیرخانه شورای ملی گزینش نموده و از ارسال موارد بیشتر پرهیز نماید.
  2. دستاوردها می توانند مربوط به موضوعات و مسائل مطروحه در دوره های ارزیابی قبلی نیز باشند. به طور مثال مشکل فعالان اقتصادی که در آذر ماه 1399 در جلسه شورای استان مطرح شده است، ولی در مرداد ماه 1400 محقق و مشکل مرتفع گردید، می تواند در گزارش فصلی تابستان 1400 اعلام گردد و در ارزیابی شش ماهه اول 1400 نیز مورد پذیرش واقع خواهد شد. لیکن دستاوردهای تکراری مورد پذیرش نمی باشند و هر دستاورد منحصر بفرد صرفا یک بار برای همیشه امتیاز آور خواهد بود.
  3. چنانچه موضوعی در جلسات شوراهای استانی مطرح و پیگیری گردد لیکن در مرجع دیگری محقق و اجرایی شده باشد، می‌تواند به عنوان دستاورد استان محسوب گردد و امتیاز دریافت نماید. بعنوان مثال اجرایی شدن مصوبه استان ممکن است در نتیجه پیگیری شورای استان، از طریق شورای گفت و گوی ملی، یا دیگر مراجع استانی یا ملی به مرحله اجرا درآید.
  4. دستاورد باید نشان دهنده حل مشکل فعالان اقتصادی باشد، بنابراین مواردی نظیر برگزاری جلسه کارگروه پیگیری بعد از جلسه شورای گفت‌وگوی استانی، بازدید نمایندگان دستگاه های مختلف از واحدهای تولیدی، کارخانه و امثالهم بدون حل قطعی مشکل متقاضی دستاورد محسوب نمی شود.
  5. موضوعاتی که کماکان در حال پیگیری هستند و هنوز نتیجه قطعی از مصوبه شورا محقق نشده است به عنوان دستاورد محسوب نمی‌گردد.
  6. ذکر مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بدون اجرایی شدن آن به تنهایی دستاورد محسوب نمی شود.
  ج- نمونه صحیح از دستاورد استانی

  شماره گذاری بندهای زیر براساس شماره های 1 الی 5 مندرج در بخش (الف) صفحه قبل صورت پذیرفته است:

  1. مشکلات ناشی از عدم تفکیک سهمیه در نظر گرفته شده نهاده های اصلی در تأمین خوراک آبزیان در استان در چهل و یکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان .............. مورخ 1399/08/14، مورد بررسی قرار گرفت.
  2. فعالان اقتصادی صنعت پرورش میگو با مشکلی در تأمین خوراک آبزیان مواجه شدند که از عدم تأمین به موقع نهاده‌های اولیه ضروری در جهت استمرار تولید غذای میگو بخصوص در زمان پیک مصرف غذا ایجاد شد. همچنین عدم تفکیک سهمیه در نظر گرفته شده نهاده های اصلی تولید غذا از جمله سهمیه سویا و آرد در بخش آبزی پروری از بخش دام و طیور، هزینه بالای غذای میگو بدلیل مواد اولیه وارداتی و قیمت بالای آن با توجه به نوسانات اقتصادی و عدم توان مالی پرورش دهندگان میگو از دیگر علل ایجاد مشکل برای پرورش دهندگان میگو است. لذا با توجه به اینکه پرورش میگو با ۸۵ میلیون دلار ارزآوری به عنوان صنعتی مولد، صادراتی، اشتغالزا‌ و درآمدزا می باشد مشکلات پیرامون این حوزه در جلسه شورای گفتگوی استان مورد بررسی قرار گرفت.
  3. در جلسه شورای گفت وگوی استانی در خصوص موضوع مطروحه مقرر شد:

   "نامه ای توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با امضای استاندار به منظور درخواست تخصیص ارز ویژه به واردکنندگان استان برای تامین نهاده های اساسی مواد اولیه غذای آبزیان و میگو تهیه و ارسال گردد. همچنین نامه ای با امضای استاندار به وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تخصیص سهمیه ویژه در سامانه بازارگاه برای واحدهای تولیدی خوراک تهیه و ارسال گردد و گزارش اقدامات صورت گرفته به دبیرخانه شورای استان ارائه شود."

  4. پس از جلسه شورا، مصوبه فوق طی مکاتبات صورت گرفته توسط استانداری و دبیرخانه شورای گفت وگوی استان ارسال و مورد پیگیری قرار گرفت:
   • نامه شماره 121/1/13291 مورخ 99/08/28 اداره کل امور اقتصادی و دارایی به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان
   • نامه شماره 6/99/651 مورخ 99/08/28 دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خطاب به استانداری
   • نامه شماره 26/1/43818 مورخ 99/10/07 استانداری خطاب به وزارتخانه های مربوطه
  5. در نهایت با پیگیری های شورای استانی 550 تن کنجاله سویا و سهمیه ویژه ای در این خصوص تخصیص گردید و طی نامه پیوست به شماره 31/45/245087 مورخ 1399/12/26 مدیر عامل محترم شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور برای کارخانجات این استان تصویب و تأمین نهاده های اساسی خوراک آبزیان نظیر: سویا، آرد، کنجاله سویا و سایر نهاده های وارداتی مانند مکمل‌های افزودنی به کارخانجات تولیدی این استان صورت گرفت.

  ارتــباط با ما

  نشانی اتاق بازرگانی اردبیل : اردبیل ابتدای شهرک اداری بعثت ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل

  صندوق پستی: 13131-56158

  تلفن: 6-33742001 - 045

  فاکس: 33742002 - 045

  پیامک :3000392737

  ایمیل: Accima.ir@gmail.com

  فرم تمــاس

   

  کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی اردبیل محفوظ می باشد.

  طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه