- جمعه 14 بهمن 1401
  - 2023 . February . 03

  <h1>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h1>
  <h1>اتاق بازرگانی اردبیل<h1>
  <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>

  1- اظهارنامه ثبتی ( از ادارهثبت شرکتها)

  2- گواهی عدم سوء پیشینه ( بامعرفی اتاق )

  3- شناسنامه مدیرعامل

  4- کارت پایان خدمت مدیر عامل

  5- کارت ملی مدیر عامل

  6- اصل مدرک تحصیلی مدیر عامل

  7- سند مالکیت محل فعالیت یااجاره نامه کددار ( محل باید تجاری باشد)

  8- عکس مدیر عامل ، 3 قطعه

  9- اساسنامه شرکت

  10-روزنامه رسمی شرکت در موردتاسیس وتغییرات

  11-تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلیوشرکت نامه رسمی برای شرکتهای با مسئولیت محدود

  12-اظهار نامه ثبت شرکتهایسهامی خاص / عام

  13-فیش بانکی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه کارشناسان برحسب سرمایه به ثبت رسیده( سرمایه تا 300,000,000 ریال مبلغ2,500,000 ریال ، سرمایه تا 2,000,000,000 ریال مبلغ 4,000,000 ر یال سرمایه بیش از 2,000,000,000 ریال مبلغ 5,000,000 ریال )

  14-فیش بانکی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملیشعبه کارشناسان مبلغ 500,000 ریال

  ارتــباط با ما

  نشانی اتاق بازرگانی اردبیل : اردبیل ابتدای شهرک اداری بعثت ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل

  صندوق پستی: 13131-56158

  تلفن: 6-33742001 - 045

  فاکس: 33742002 - 045

  پیامک :3000392737

  ایمیل: Accima.ir@gmail.com

  فرم تمــاس

   

  کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی اردبیل محفوظ می باشد.

  طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه