مدارک اولیه مورد نیاز جهت صدور کارت عضویت حقیقی

 


1- اظهارنامه ثبتی ( از اداره ثبت شرکتها)

2- گواهی عدم سوء پیشینه ( بامعرفی اتاق )

3- شناسنامه

4- کارت پایان خدمت

5- کارت ملی

6- اصل مدرک تحصیلی

7- سند مالکیت محل فعالیت یااجاره نامه کددار ( محل باید تجاری باشد)

8- عکس ، 3 قطعه

9- فیش بانکی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه کارشناسان برحسب سرمایه به ثبت رسیده( سرمایه تا 300,000,000 ریال مبلغ2,500,000 ریال ، سرمایه تا 2,000,000,000 ریال مبلغ 4,000,000 ر یال سرمایه بیش از 2,000,000,000 ریال مبلغ 5,000,000 ریال )

10-فیش بانکی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه کارشناسان مبلغ 500,000 ریال .

 

comintour.net
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи