- شنبه 25 فروردين 1403
  - 2024 . April . 13

  <h1>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h1>
  <h1>اتاق بازرگانی اردبیل<h1>
  <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>

  1- استعلام از ادارات اصل مفاصاحساب مالیاتی از اداره دارائی ( با معرفی اتاق )

  2- خرید تمبر بمبلغ 50000 ریال از واحد صدور قبص اداره دارائی محل که فرم توسط اتاق ارائه میگردد.

  3- اصل مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی ( با معرفی اتاق )

  4- اخذ کد اقتصادی

  5- گواهی گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق ( با معرفی اتاق)

  مدارک شرکت

  6- آخرین روزنامه رسمی در مورد کلیه تغییرات شرکت از جمله سهامداران – آدرس –سرمایه و .... ( درصورت تغییر مدیرعامل ارائه اصل و فتوکپی تمام صفحات شناسنامه – اصل و کپی کارت ملی( پشت و رو ) – اصل و کپی کارت پایان خدمت ( پشت ورو)- اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی ( حداقل مدرک دیپلم ) –گواهی عدم سوء پیشینه ( با معرفی اتاق ))

  7- شناسه ملی شرکت ( اصل مدارک بمنظور رونوشت برابر اصل ارائه شود) مدارک شخصی متقاضی

  8- چهار قطعه عکس 4×6( جدید ، ساده ، رنگی ، و زمینه سفید ، ترجیحا" رنگی و پشت نویسی شده )

  9- اصل و کپی سندمالکیت ششدانگ( تمام صفحات مخصوصا" صفحه انتقالات) یااجاره نامه کد دار و پرینت کد رهگیری محل فعالیت که باید تجاری باشد.

  10- اصل و کپی کارت ملی عکسدار ( پشت و رو ) (اصل مدارک بمنظور رونوشت برابر اصل ارائه شود)

  فیش های واریزی

  11- فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان برحسب سرمایه به ثبت رسیده در اظهار نامه ثبتی (سرمایه تا 300,000,000 ریال مبلغ 2500,000 ریال ، سرمایه تا 2000,000,000ریال مبلغ 4,000,000 ریال ، سرمایه بیش از 2000,000,000 ریال مبلغ 5,000,000ریال )

  12- فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ 500,000 ریال .

  13- فیش پرداختی به حساب0105401386003بناماتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ 200,000 ریال بابت عضویت در نشریه

  14- فیش پرداختی به حساب 0500042639609 بنام اتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان نزد بانک کار افرین بمبلغ 500,000 ریال - یا فیش پرداختی به حساب 0338456228002 بنام اتحادیه صنعتی بمبلغ 500,000ریال بانک ملی کارشناسان ( برحسب انتخاب متقاضی که یکی از اتحادیه ها ی کشاورزی یا صنعتی راباید انتخاب نماید.)

  15- فیش پرداختی به حساب 2175760972004 بنام سازمان بازرگانی بمبلغ 440,000 ریال بانک ملی شعبه کارشناسان .

  16- اصل وکالت نامه رسمی در صورت داشتن وکیل

  17- اصل کارت بازرگانی .

  18- نسخه دوم اظهار نامه مالیاتی جهت تعیین یک درهزارفروش(به امورمالی اتاق مراجعه شود)(کلمه عبور و کد کاربری ارزش افزوده همراه باشد)

  تذکرات

  1- حضورخود متقاضی درتمامی مراحل الزامی است .
  2- سهم سه درهزار مالیاتی باید در مفاصاحساب دارائی توسطامور مالیاتی حتما" مشخص شود.
  3- اصل کارت بازرگانی بعد از اتمام مراحل تمدید فقط به صاحب کارت توسط سازمان بازرگانی تحویل داده خواهد شد.
  4- درصورت سپری شدن مدت دو سال از آخرین انقضای اعتبارکارت مراحل صدور کارت و همچنین داشتن مدرک تحصیلی دیپلم برای تمدید طی خواهد شد.

  ارتــباط با ما

  نشانی اتاق بازرگانی اردبیل : اردبیل ابتدای شهرک اداری بعثت ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل

  صندوق پستی: 13131-56158

  تلفن: 6-33742001 - 045

  فاکس: 33742002 - 045

  پیامک :3000392737

  ایمیل: Accima.ir@gmail.com

  فرم تمــاس

   

  کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی اردبیل محفوظ می باشد.

  طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه