- جمعه 4 خرداد 1403
- 2024 . May . 24

<h1>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h1>
<h1>اتاق بازرگانی اردبیل<h1>
<h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>

1- استعلام از ادارات اصل مفاصاحساب مالیاتی از اداره دارائی ( با معرفی اتاق )

2- خرید تمبر بمبلغ 50000 ریال از واحد صدور قبص اداره دارائی محل که فرم توسط اتاق ارائه میگردد.

3- اصل مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی ( با معرفی اتاق )

4- اخذ کد اقتصادی

5- گواهی گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق ( با معرفی اتاق)

مدارک شرکت

6- آخرین روزنامه رسمی در مورد کلیه تغییرات شرکت از جمله سهامداران – آدرس –سرمایه و .... ( درصورت تغییر مدیرعامل ارائه اصل و فتوکپی تمام صفحات شناسنامه – اصل و کپی کارت ملی( پشت و رو ) – اصل و کپی کارت پایان خدمت ( پشت ورو)- اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی ( حداقل مدرک دیپلم ) –گواهی عدم سوء پیشینه ( با معرفی اتاق ))

7- شناسه ملی شرکت ( اصل مدارک بمنظور رونوشت برابر اصل ارائه شود) مدارک شخصی متقاضی

8- چهار قطعه عکس 4×6( جدید ، ساده ، رنگی ، و زمینه سفید ، ترجیحا" رنگی و پشت نویسی شده )

9- اصل و کپی سندمالکیت ششدانگ( تمام صفحات مخصوصا" صفحه انتقالات) یااجاره نامه کد دار و پرینت کد رهگیری محل فعالیت که باید تجاری باشد.

10- اصل و کپی کارت ملی عکسدار ( پشت و رو ) (اصل مدارک بمنظور رونوشت برابر اصل ارائه شود)

فیش های واریزی

11- فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان برحسب سرمایه به ثبت رسیده در اظهار نامه ثبتی (سرمایه تا 300,000,000 ریال مبلغ 2500,000 ریال ، سرمایه تا 2000,000,000ریال مبلغ 4,000,000 ریال ، سرمایه بیش از 2000,000,000 ریال مبلغ 5,000,000ریال )

12- فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ 500,000 ریال .

13- فیش پرداختی به حساب0105401386003بناماتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ 200,000 ریال بابت عضویت در نشریه

14- فیش پرداختی به حساب 0500042639609 بنام اتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان نزد بانک کار افرین بمبلغ 500,000 ریال - یا فیش پرداختی به حساب 0338456228002 بنام اتحادیه صنعتی بمبلغ 500,000ریال بانک ملی کارشناسان ( برحسب انتخاب متقاضی که یکی از اتحادیه ها ی کشاورزی یا صنعتی راباید انتخاب نماید.)

15- فیش پرداختی به حساب 2175760972004 بنام سازمان بازرگانی بمبلغ 440,000 ریال بانک ملی شعبه کارشناسان .

16- اصل وکالت نامه رسمی در صورت داشتن وکیل

17- اصل کارت بازرگانی .

18- نسخه دوم اظهار نامه مالیاتی جهت تعیین یک درهزارفروش(به امورمالی اتاق مراجعه شود)(کلمه عبور و کد کاربری ارزش افزوده همراه باشد)

تذکرات

1- حضورخود متقاضی درتمامی مراحل الزامی است .
2- سهم سه درهزار مالیاتی باید در مفاصاحساب دارائی توسطامور مالیاتی حتما" مشخص شود.
3- اصل کارت بازرگانی بعد از اتمام مراحل تمدید فقط به صاحب کارت توسط سازمان بازرگانی تحویل داده خواهد شد.
4- درصورت سپری شدن مدت دو سال از آخرین انقضای اعتبارکارت مراحل صدور کارت و همچنین داشتن مدرک تحصیلی دیپلم برای تمدید طی خواهد شد.

ارتــباط با ما

نشانی اتاق بازرگانی اردبیل : اردبیل ابتدای شهرک اداری بعثت ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل

صندوق پستی: 13131-56158

تلفن: 6-33742001 - 045

فاکس: 33742002 - 045

پیامک :3000392737

ایمیل: Accima.ir@gmail.com

 

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی اردبیل محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه