- شنبه 30 تير 1403
- 2024 . July . 20

<h1>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h1>
<h1>اتاق بازرگانی اردبیل<h1>
<h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>

1-اصل مفاصاحساب مالیاتی از اداره دارائی ( که توسط اتاق معرفی می شود )

2-خرید تمبر بمبلغ 50,000 ریال از واحد صدور قبص اداره دارائی محل که فرم توسط اتاق ارائه می گردد.

3-درصورت تغییر محل فعالیت اظهار نامه ثبتی از اداره ثبت شرکتها باید اخذ شود و همچنین محل معرفی شده منطبق با بند
1-1- 4 دستور العمل صدور وتمدیدکارت بازرگانی متناسب با رشته فعالیت و کسب وکار وتجاری باشد )

4-اخذ کد اقتصادی

5-گواهی گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق ( با معرفی اتاق)

6-چهار قطعه عکس 4×6( جدید ، ساده ، رنگی ، و زمینه سفید ، ترجیحا" رنگی و پشت نویسی شده )

7-اصل و کپی سند مالکیت ششدانگ( تمام صفحات مخصوصا" صفحه انتقالات) یا اجاره نامه کد دار و پرینت کد رهگیری محل فعالیت که باید تجاری باشد.

8-اصل و کپی کارت ملی عکسدار ( پشت و رو ) (اصل مدارک بمنظور رونوشت برابر اصل ارائه شود)

9-فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان برحسب سرمایه به ثبت رسیده در اظهار نامه ثبتی ( سرمایه تا 300,000,000 ریال مبلغ 2,500,000 ریال ، سرمایه تا 2,000,000,000ریال مبلغ 4,000,000 ریال ، سرمایه بیش از 2,000,000,000 ریال مبلغ 5,000,000 ریال )

10-فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ 500,000 ریال .

11-فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ 200,000 ریال بابت عضویت در نشریه

12-فیش پرداختی به حساب 0500042639609 بنام اتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان نزد بانک کار افرین بمبلغ 500,000 ریال - یا فیش پرداختی به حساب 0338456228002 بنام اتحادیه صنعتی بمبلغ 500,000 ریال بانک ملی کارشناسان ( برحسب انتخاب متقاضی که یکی از اتحادیه ها ی کشاورزی یا صنعتی راباید انتخاب نماید.)

13-فیش پرداختی به حساب 2175760972004 بنام سازمان بازرگانی بمبلغ 440,000 ریال بانک ملی شعبه کارشناسان .

14-اصل وکالت نامه رسمی در صورت داشتن وکیل

15-اصل کارت بازرگانی .

16-نسخه دوم اظهار نامه مالیاتی جهت تعیین یک درهزارفروش(به امورمالی اتاق مراجعه شود)(کلمه عبور و کد کاربری ارزش افزوده همراه باشد)

تذکرات

1-حضور خود متقاضی درتمامی مراحل الزامی است .
2-سهم سه درهزار مالیاتی باید در مفاصاحساب دارائی توسط امور مالیاتی حتما" مشخص شود.
3-اصل کارت بازرگانی بعد از اتمام مراحل تمدید فقط به صاحب کارت توسط سازمان بازرگانی تحویل داده خواهد شد. 4-درصورت سپری شدن مدت دو سال از آخرین انقضای اعتبار کارت مراحل صدور کارت و همچنین داشتن مدرک تحصیلی دیپلم برای تمدید طی خواهد شد.

ارتــباط با ما

نشانی اتاق بازرگانی اردبیل : اردبیل ابتدای شهرک اداری بعثت ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل

صندوق پستی: 13131-56158

تلفن: 6-33742001 - 045

فاکس: 33742002 - 045

پیامک :3000392737

ایمیل: Accima.ir@gmail.com

 

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی اردبیل محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه