- پنجشنبه 31 خرداد 1403
- 2024 . June . 20

<h1>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h1>
<h1>اتاق بازرگانی اردبیل<h1>
<h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>

1-اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها ( با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره ) ( درمورد بند 1 متقاضی باید شخصا" به اداره ثبت اسناد واملاک بخش ثبت شرکتهای محل خود مراجعه و طی درخواست کتبی تقاضای صدور اظهارنامه وگواهی پلمپ دفاتر جهت اخذ کارت بازرگانی بنماید )

2-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بربلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی(با معرفی اتاق )

3-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد .( با معرفی اتاق )

4-خرید تمبر بمبلغ 100,000 ریال بحساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود .

5-کد اقتصادی

6-گواهی گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق ( با معرفی اتاق)

7-شرکتهای بامسئولیت محدود: ارائه کپی و اصل تقاضا نامه ثبت شرکتهای داخلی وشرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها باشد. شرکتهای سهامی خاص وعام : ارائه کپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها باشد.

8-کپی و اصل اساسنامه شرکت

9-کپی و اصل روزنامه رسمی درمورد تاسیس وکلیه تغییرات شرکت که درموضوع شرکت صادرات و واردات قیدشده باشد .

10-شناسه ملی شرکت (اصل مدارک بمنظور رونوشت برابر اصل ارائه شود) 11-9- شش قطعه عکس 4* 6 ( جدید ، ساده ، تمام رخ ، زمینه سفید، ترجیحا" رنگی و پشت نویسی شده) 12-اصل و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه (داشتن حداقل سن 23 سال تمام )

11- اصل و فتوکپی کارت ملی عکسدار ( پشت ورو)

12-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت (پشت و رو )

13- اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم میباشد)

14-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ ( تمام صفحات مخصوصا" صفحه انتقالات ) ودرصورت اجاره بودن محل ، اجاره نامه کد دار بنام شرکت و درسربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری ومنطبق با بند 1-1-4 دستور العمل صدور وتمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته فعالیت وکسب وکار وتجاری باشد. ( اصل مدارک بمنظور رونوشت برابر اصل ارائه شود)

15-تائید فرم الف مربوط به حساب جاری متقاضی ( ضمنا" باید از افتتاح حساب جاری 3 ماه گذشته باشد ، و درهنگام ارائه فرم تکمیل شده باید دسته چک همان حساب تائید شده جهت درج شماره سریالها در فرم مربوطه ارائه گردد همچنین در خصوص چک برگشتی بانک باید اعلام نظر نماید.)

16-تائید فرم (د) مربوط به تائید امضاء متقاضی توسط دفترخانه ( فرمها ارائه خواهد شد)

17-فیش پرد اختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی کارشناسان بابت حق ورودی بمبلغ 2,000,000 ریال.

18-فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان برحسب سرمایه ثبت رسیده در اظهار نامه ثبتی و روزنامه شرکت (سرمایه تا300,000,000 ریال مبلغ 2,500,000 ریال ، سرمایه تا 2,000,000,000 ریال مبلغ 4,000,000ریال ، سرمایه بیش از 000/000/000 /2ریال مبلغ 5,000,000 ریال )

19-فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ 000/500 ریال

20-فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزدبانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ 200,000 ریال بابت عضویت در نشریه .

21-فیش پرداختی به حساب 0500042639609 بنام اتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان مبلغ 500,000 ریال نزد بانک کار افرین ، - یا فیش پرداختی به حساب 0338456228002 بنام اتحادیه صنعتی بمبلغ 000/500 ریال نزد بانک ملی کارشناسان (برحسب انتخاب متقاضی که یکی از اتحادیه های کشاورزی یا صنعتی را باید انتخاب نماید.)

22-فیش پرداختی به حساب 0107387362006بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی کارشناسان به مبلغ 500,000 ریال برای مدارک دیپلم و لیسانس و بالاتر غیر مرتبط و مبلغ 250,000 ریال برای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر اقتصاد و مدیریت بازرگانی .

23-فیش پرداختی به حساب 2175760972004 بنام سازمان بازرگانی بمبلغ 440,000 ریال بانک ملی شعبه کارشناسان .

24-اصل وکالت نامه رسمی درصورت داشتن وکیل .

25-اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه برارائه مدارک فوق ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار واقامت بهمراه اصل مدارک می باشند .

1-مدیرعامل شرکت فقط می تواند کارت بارگانی دریافت نماید.
2-حضور متقاضی درکلاس توجیهی الزامی می باشد.
3-کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .
4-هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد .
5-برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
6-آدرسهای درج شده در روزنامه شرکت ، اظهارنامه ثبتی ، مفاصاحساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری وبا هم مطابقت داشته باشند .
7-حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل پذیرش وتحویل کارت الزامی است .

ارتــباط با ما

نشانی اتاق بازرگانی اردبیل : اردبیل ابتدای شهرک اداری بعثت ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل

صندوق پستی: 13131-56158

تلفن: 6-33742001 - 045

فاکس: 33742002 - 045

پیامک :3000392737

ایمیل: Accima.ir@gmail.com

 

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی اردبیل محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه